Na het invullen van dit formulier graag het verschuldigde bedrag over maken
op  rekeningnummer.Rabobank .
Nr. even opvragen bij Penningmeester  Lex Hubers  E-mail A.Hubers
Vermeld bij betaling de naam  voor wie het lidmaatschap bedoeld is.
Het lidmaatschap zal automatisch verlengd worden
tot schriftelijke opzegging uwer zijde
Gegevens van gezinshoofd of individueel lid:
Roepnaam en achternaamGeslacht:  v  m
Geboortedatum:

Straatnaam en huisnummer:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
     
Jeugd t/m 16 jaar  6
Tarieven per seizoen.
Aanvraag lidmaatschap
Volwassen          13,50
Email adres: altijd invullen !!
Gezinsleden 2 volwassenen met onbeperkt kinderen uit 1 gezin 25
   
Schaatsvereniging ,,de IJsvogels" Angeren